Maria Wångersjö: Författare, föredragshållare, layoutare och journalist

Maria Wångersjö heter jag – frilans sedan många herrans år. Även författare. Baserad i Göteborg. 

Jag bor och verkar i Hammarkullen i Göteborg. Det är viktigt i sammanhanget. Varför?

  • Böcker och föreläsningar: Samtliga mina böcker kretsar på ett eller annat sätt kring Hammarkullen och/eller Angered (läs mer om dem genom att klicka på ”Böcker” i menyn) – men istället för problem lyfter de fram positiva företeelser, styrkor och kompetenser som finns här. Det betyder inte att jag inte kan se utmaningarna – men bara det faktum att jag måste komma med en sådan brasklapp så fort jag lyfter glädjeämnen i våra ”utanförskapsområden” bevisar varför mitt perspektiv behövs. Det är inte sunt att vissa områden får sitt rykte och sin identitet enbart utifrån de negativa företeelser som finns där. Det vill jag motverka.
  • Dokumentationer av, och artiklar om, verksamheter eller processer – speciellt sådana som rör delaktighet, kultur i förort, mångkultur och interkulturell kommunikation.
  • Layouthjälp – exempelvis vid arbetstoppar eller enstaka projekt – helst sådana som kretsar kring mina specialområden (se ovan).

Läs mer genom att välja rätt avsnitt i menyn.