Böcker

Äkta delaktighet (2019)

2019: Den lilla boken ”Äkta delaktighet” beskriver det imponerande delaktighetsarbetet på kulturhuset Blå Stället i Angered, Göteborg. Den fungerar också som en inspirationsskrift för den som själv vill dra igång ett delaktighetsarbetet i sin verksamhet eller organisation – på riktigt. Jag gjorde ett stort antal intervjuer för denna skrift. Jag har skrivit, layoutat och fotat. Säljs på Kulturhuset Blå Stället.

Nyanlända i förskolan (2017)

2017: Boken ”Nyanlända i förskolan – barnets bästa mottagande” beställdes och gavs ut av Gothia fortbildning. Bakgrunden var att jag under ett år jobbade som kommunikatör i projektet ”Barnets bästa”, ett EU-projekt som ville samla alla de goda erfarenheter av mottagande av nyanlända barn som fanns spridda på många olika förskolor i nordöstra Göteborg. Boken ger en personlig bild av hur identitetsstärkande arbetssätt, föräldrasamverkan och ett interkulturellt förhållningssätt kan göra stor skillnad i mottagandet av nyanlända barn.

Målgruppen är främst anställda inom förskolan.

Hammarkullekarnevalen – de första 40 åren (2016)

2016: Boken ”Hammarkullekarnevalen – de första 40 åren” beskriver förstås Hammarkullekarnevalen, som gett den ofta lite baktalade Göteborgsförorten Hammarkullen både en identitet och en stolthet. Hammarkullekarnevalen gästas varje år av 70 000 personer och är Sveriges största karneval. På uppdrag av ABF och Karnevalskommittén skrev jag en bok som skildrade karnevalen men också gav svar på frågan hur Hammarkullen kunde lyckas där så många andra misslyckats: Ett föreningsdrivet, lokalt och huvudsakligen ideellt arrangemang som levt och växt i över 40 år utan att byta inriktning, gå i konkurs, lägga ner, byta namn eller tappa styrfart.

Boken tecknar både Hammarkullens och karnevalens historia, eftersom det ena inte hade utvecklats på samma sätt utan det andra. Boken ”Hammarkullekarnevalen – de första 40 åren” ger ett fördjupat perspektiv på förorten Hammarkullen och de människor som bor där. Frågor jag ställer mig – och försöker besvara – är hur karnevalen startade, varför den överlevde – och vad den betytt för stadsdelen Hammarkullen.

De många färgsprakande bilderna har tagits av karnevalsfotograferna Stefan W Persson och Ragnar Lång. Boken fick ett stilfullt omslag av Start Communication, medan jag själv stod för bokens grafiska form och layout. Boken gavs ut av ABF förlag (2016).

Min – och ABF:s –  förhoppning var att boken skulle fungera som inspiration för andra förorter, orter, organisationer, föreningar och eldsjälar. Det går att göra det omöjliga, om bara tillräckligt många brinner för det.

 

Stjärnor som föds (2012)

2012: Boken ”Sjtärnor som föds” handlar om kör- och orkesterskolan El Sistema Hammarkullen, och blev till i samarbete med med fotografen Jörgen Nahm.

El Sistema är en musikverksamhet för barn och ungdomar, med rötter i Venezuela. Där bildades rörelsen redan år 1975 av musikern och ekonomen José Manuel Abreu, som gick bort år 2018. Sedan starten har över två miljoner unga fått sin musikutbildning i El Sistema-familjen. Hit till Sverige kom verksamheten med stjärndirigenten Gustavo Dudamel, själv skolad inom El Sistema i Venezuela. Som chefdirigent för Göteborgs Symfoniker tog Dudamel initiativ till att lägga genrepet av Beethovens femma i den slitna Göteborgsförorten Hammarkullen. Året var 2009, och mötet med eldsjälarna inom Angereds kulturskola fick stora konsekvenser: Året därpå startade Sveriges första El Sistema, i just Hammarkullen.

Under El Sistemas första år fick 170 barn spela och sjunga inom El Sistema. Verksamheten skilde sig åt från kulturskolans instrument- och sångundervisning, som oftast bara omfattar 20-40 minuter i veckan. I El Sistema ses man 3-5 gånger i veckan. De yngsta är bara fyra år och spelar pappersfiol – de äldsta är i tonåren.

Det var en spännande process att göra boken, som blev en vacker fotobok med texter som kompletterade och fördjupade Jörgens fina bilder. Boken är nu slutsåld, men förhoppningsvis har den varit en inspiration och en bidragande faktor till att El Sistema nu finns inom Kulturskolan i många kommuner i Sverige, och i samtliga tio stadsdelar i Göteborg.