Broschyrer och skrifter

Vill du dokumentera ett skeende, en process eller en verksamhet? Exempelvis:

  • En årsbok
  • En jubileumsskrift
  • Ett avstamp inför ett förändringsarbete
  • En dokumentation av en process eller metod för att senare kunna sprida kunskap om den till andra

En dokumentation kan ta sig många former – till exempel

  • En broschyr. Se till exempel broschyren Barnets Bästa som jag gjorde inom ramen för ett EU-projekt, med förskolans personal som målgrupp (text och layout)
  • En skrift. Ett fint melllanting mellan bok och broschyr! Se till exempel Äkta delaktighet som jag gjorde för Blå Stället (text och layout)
  • En bok. Vill man slå på stort är detta det självklara valet. Boken Hammarkullekarnevalen – de första 40 åren skrev jag på uppdrag för Hammarkullekarnevalen och ABF Göteborg. (Text och layout)
  • En serie poster i sociala media. Det har jag inte gjort än men det skulle vara ett kul sätt att berätta en historia.