Nyhetsbrev

Hur ser man till att nyhetsblad och nyhetsbrev blir lästa? Här är några sätt – men det finns förstås många fler:

  • Ett innehåll som intresserar målgruppen
  • Ett tilltal som de känner sig bekväma med
  • En layout som knyter an till verksamheten
  • Lokalt innehåll som berör målgruppens vardag

Vilka ska man skicka nyhetsblad och nyhetsbrev till? Även här kan man tänka på många sätt – här är några:

  • Befintliga kunder (jämförelsevis smalt innehåll om produkter, tjänster, nyheter osv)
  • Potentiella kunder (bredare innehåll – här kan man använda sig av kompetensen inom verksamheten för att ta fram innehåll som är av stort intresse för potentiella kunder)
  • Intressenter som finns runt omkring kunderna – till exempel de anhöriga till de boende i ett äldreboende, eller vårdnadshavarna till eleverna i en skola

Tryckta eller digitala nyhetsbrev, eller både och? Det beror helt och hållet på målgruppen – deras ålder, kommunikationsmönster, datorvana mm.

Jag har jobbat med nyhetsbrev i många år, både tryckta och digitala. Här är ett som fick formen av en minitidning och som utkom två gånger per termin under många år:

Bild på framsidan av nyhetsbrevet Våra barn

Våra barn – tryckt nyhetsblad om skolor och förskolor, med föräldrar som målgrupp. Syfte: Att lyfta fram alla goda exempel på bra arbete som utfördes inom skolorna och förskolorna i området. Genom att nyhetsbladen var lokala blev nyhetsbladen mycket lästa och blev en bra kanal för kommunikation.